logo.png
Home > School > About Us > Our School Song

Our School Song


Our School Song (In Hanyu Pinyin)

Xin Min Xin Min
wo men yao zuo she hui de zhu ren
wo men yao zuo shi dai de ming deng
bu du si shu shou nao bing yong
yao xue yao zuo ji zhi ji xing
Xin Min Xin Min
wo men yao you ke xue de tou nao
wo men yao you chuang zao de jing shen
wei le ren ai wei le xin yi
wei le zi you wei le he ping
Xin Min Xin Min

Our School Song's Translation

Xinmin Xinmin
We want to be the master of our destiny
We want to be the beacon of our time
Not through rote learning; but through the training of a versatile mind
With keen wit and a readiness to put knowledge into practice
Xinmin Xinmin
We want to develop an analytical mind
We want to cultivate an innovative spirit
For love, integrity, freedom and peace
Xinmin Xinmin